Mức độ 4  Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ

Ký hiệu thủ tục: VBCC02
Lượt xem: 669
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Sở Giáo dục và Đào tạo Cao Bằng
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Hệ thống văn bằng, chứng chỉ
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết 05 ngày làm việc
Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện Quyết định điều chỉnh
Phí hoặc lệ phí


Không


Căn cứ pháp lý Thông tư số 19/2015/TT-BGDĐT ngày 08/9/2015 của Bộ trường Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bản giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân.

Nộp hồ sơ đăng ký

Tiếp nhận hồ sơ và ghi giấy biên nhận, hẹn ngày

Chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn

Thẩm định hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, thông báo tới bộ phận một cửa để bộ phận một cửa trả lời cho TCCN trong thời hạn không quá 01 ngày.

- Trường hợp hồ sơ cần giải trình và bổ sung thêm, thông báo tới bộ phận một cửa để bộ phận một cửa trả lời cho TCCN.

- Trường hợp, hồ sơ đáp ứng yêu cầu, thực hiện bước tiếp theo.

Ra Quyết định điều chỉnh

Trả kết quả cho TCCN

Thống kê và theo dõi

Chuyên viên Sở GD&ĐT có trách nhiệm thống kê các TTHC thực hiện tại đơn vị vào Sổ thống kê kết quả thực hiện TTHC (BM 04.01)

 

Đơn đề nghị chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ;
Văn bằng, chứng chỉ đề nghị chỉnh sửa;
Quyết định cho phép thay đổi hoặc cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính đối với trường hợp chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ do thay đổi hoặc cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính;
Giấy khai sinh đối với trường hợp chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ do bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch, đăng ký lại việc sinh, đăng ký khai sinh quá hạn;
Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân hợp pháp khác có ảnh của người được cấp văn bằng, chứng chỉ

File mẫu:

1. Theo chuẩn quy định của Bộ GD&ĐT theo giai đoạn thực hiện
2. Thông tư số 19/2015/TT-BGDĐT ngày 08/9/2015 của Bộ trường Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bản giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân