Mức độ 2  Thuyên chuyển giáo viên từ tỉnh khác về

Ký hiệu thủ tục: HTGD&ĐT05
Lượt xem: 729
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng;
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc Uỷ ban nhân dân các huyện, thị;
- Cơ quan phối hợp (nếu có): Các cơ quan có liên quan nơi giáo viên đó chuyển đi
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Hệ thống Giáo dục & Đào tạo thuộc hệ thống Giáo dục Quốc Dân và cơ sở GD khác
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Sở Giáo và Đào tạo
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết - Thời gian nhận hồ sơ: từ tháng 7 đến 15 tháng 8 hàng năm;
- Thời hạn giải quyết: Từ tháng 9 đến tháng 10 hàng năm
Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện Quyết định hành chính về việc tiếp nhận giáo viên.
Phí hoặc lệ phí Không
Căn cứ pháp lý - Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước
- Quyết định số 62/2007/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 10 năm 2007 của Bộ giáo dục và đào tạo ban hành quy định về nội dung và hình thực tuyển dụng giáo viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông công lập và trung tâm giáo dục thường xuyên
- Nghị định 35/2001/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2001 về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyện biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
- Quyết định số 2460/2004/QĐ-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2004 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc ban hành quy định phân cấp công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức.

- Cá nhân có nhu cầu Thuyên chuyển về tỉnh Cao Bằng làm đầy đủ các loại thủ tục hồ sơ. Sau đó trình cấp có thẩm quyền nơi đang quản lý xác nhận gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng, Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét nếu có nhu cầu cần (nhu cầu từng môn) thì tiếp nhận;

- Sở làm giấy tiếp nhận trình Sở Nội vụ để Sở Nội vụ ra quyết định tiếp nhận.

- Đơn xin Thuyên chuyển công tác có ý kiến đồng ý cho Thuyên chuyển công tác của Trường, Sở GD&ĐT và Sở Nội vụ nơi đang công tác (cá nhân tự viết);
- Bản tự thuật công tác có xác nhận của trường đang công tác;
- Giấy chứng nhận sức khỏe do Trung tâm Y tế huyện, thị trở lên cấp;
- Bản sao Giấy khai sinh do Ủy ban nhân dân xã phường cấp;
- Bản xác nhận diễn biến lương do cơ quan quan lý trực tiếp nơi đang công tác xác nhận;
- Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của chính quyền xã, phường hoặc cơ quan trực tiếp quản lý nơi đang công tác.

File mẫu:

Không