Mức độ 2  Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên trung học phổ thông

Ký hiệu thủ tục: HTGD&ĐT04
Lượt xem: 824
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng;
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo.
- Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng.
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Hệ thống Giáo dục & Đào tạo thuộc hệ thống Giáo dục Quốc Dân và cơ sở GD khác
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Sở Giáo và Đào tạo
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết - Sau 05 ngày kể từ ngày thông báo nhu cầu tuyển dụng giáo viên, cơ quan thường trực Hội đồng xét tuyển tiến hành nhận hồ sơ. Thời gian nhận hồ sơ trong vòng 20 ngày.
- Chậm nhất 15 ngày sau khi xét tuyển Hội đồng xét tuyển phải công bố, niêm yết công khai kết quả xét tuyển tại nơi tiếp nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển;
- Sau 15 ngày kể từ ngày công bố kết quả xét tuyển, nếu không có đơn thư khiếu nại thì Sở Nội vụ phê duyệt số lượng, danh sách và xếp lương cho người được tuyển dụng;
- Chậm nhất 15 ngày kể từ ngày Sở Nội vụ phê duyệt danh sách và xếp lương cho người được tuyển dụng; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phải ký hợp đồng làm việc với người được tuyển dụng;
- Người được tuyển dụng phải đến cơ quan ký hợp đồng làm việc và nhận việc theo đúng thời gian ghi trong giấy gọi đến ký hợp đồng làm việc. Trường hợp người được tuyển dụng có lý do chính đáng mà không thể đến nhận việc đúng thời hạn thì phải làm đơn đề nghị gia hạn và phải được cơ quan sử dụng viên chức đồng ý, nhưng thời gian gia hạn nhận việc không được quá 30 ngày kể từ ngày thủ trưởng cơ quan, đơn vị ký giấy gọi đến ký hợp đồng làm việc. Nếu quá thời gian nêu trên mà không có lý do chính đáng về kéo dài thời gian nhận việc hoặc ký hợp đồng làm việc thì cơ quan sử dụng viên chức báo cáo Sở Nội vụ ra quyết định hủy bỏ tên trong danh sách tuyển dụng.
Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện Quyết định công nhận kết quả xét tuyển.
Phí hoặc lệ phí 44.500đ
(Thu theo Thông tư liên tịch số 28/2003/TTLT/BTC-BGD&ĐT ngày 04 tháng 04 năm 2003 của Liên Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định chế độ thu và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) vào các cơ sở giáo dục - đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân)
Căn cứ pháp lý - Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp Nhà nước, có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 10 năm 2003;
- Quyết định số 62/2007/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 10 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định nội dung và hình thức tuyển dụng giáo viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập và trung tâm giáo dục thường xuyên;
- Quyết định số 2460/2004/QĐ-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2004 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc ban hành quy định phân cấp công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức;
- Quyết định số 1111/2008/QĐ-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quy chế về việc ban hành quy chế xét tuyển giáo viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông công lập và trung tâm giáo dục thường xuyên;
- Thông tư liên tịch số 28/2003/TTLT/BTC-BGD&ĐT ngày 04 tháng 04 năm 2003 của Liên Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định chế độ thu và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) vào các cơ sở giáo dục - đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

- Cá nhân có nhu cầu đăng ký dự tuyển vào ngạch giáo viên Trung học phổ thông làm đơn dự tuyển theo mẫu của Sở và các thủ tục khác theo quy định nộp về Phòng Tổ chức cán bộ Sở, Phòng Tổ chức cán bộ Sở nhập danh sách để trình Hội đồng xét tuyển Giáo viên của Sở Giáo dục và Đào tạo để xét.

- Căn cứ vào nhu cầu cần tuyển giáo viên bổ sung và chỉ tiêu biên chế được giao; Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng kế hoạch xét tuyển giáo viên để bổ sung giáo viên vào các đơn vị thuộc Sở quản lý; hướng dẫn đăng ký nhu cầu tuyển dụng về chỉ tiêu, điều kiện, tiêu chuẩn, trình độ, Chuyên ngành đào tạo;

- Thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết công khai tại nơi tiếp nhận hồ sơ về thời gian xét tuyển, chỉ tiêu, điều kiện, tiêu chuẩn theo từng đơn vị cần tuyển để người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn biết và đăng ký dự tuyển;

- Sở Giáo dục và Đào tạo dự kiến danh sách các thành viên Hội đồng xét tuyển trình chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) để thành lập Hội đồng xét tuyển;

- Hội đồng xét tuyển giáo viên trình Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định công nhận kết quả xét tuyển (qua Sở Nội vụ).

- Cá  nhân nộp lệ phí khi đăng ký dự tuyển, tại Sở GD&ĐT tỉnh Cao Bằng.

- Đơn đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu);
- Đối với người địa phương khác phải có đơn cam kết phục vụ tại nơi đăng ký dự tuyển ít nhất 03 năm đối với nữ, 05 năm đối với nam;
- Sơ yếu lý lịch có dán ảnh 4cm x 6cm xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người đó đang sinh sống hoặc công tác;
- Bản sao giấy khai sinh;
- Giấy chứng nhận sức khoẻ do Bệnh viện đa khoa huyện, thị trở lên cấp;
- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và bảng kết quả học tập phù hợp với ngạch dự tuyển có công chứng, giấy chứng nhận thuộc diện ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có). Khi trúng tuyển phải mang bản chính đến cơ quan tuyển dụng để đối chiếu;
- Các loại giấy chứng nhận khen thưởng: Bằng khen, giấy khen … trong thời gian học tại trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp; giấy chứng nhận đã từng là thành viên đội tuyển tham dự kì thi học sinh giỏi quốc gia ở cấp trung học phổ thông (nếu có).

File mẫu:

  • Đơn đăng ký dự tuyển viên chức (Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2007/TT-BNV ngày 21 tháng 6 năm 2007 của Bộ Nội vụ) Tải về

(Điều 4, Quyết định số 62/2007/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 10 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định nội dung và hình thức tuyển dụng giáo viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập và trung tâm giáo dục thường xuyên quy định):
- Là công dân Việt Nam, có nơi thường trú tại Việt Nam; có nguyện vọng làm giáo viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông công lập và trung tâm giáo dục thường xuyên;
- Tuổi đời của người dự tuyển từ đủ 18 tuổi đến dưới 45 tuổi.
- Các đối tượng sau đây, tuổi đời dự tuyển có thể trên 45 tuổi nhưng không quá 50 tuổi:
+ Sỹ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyện nghiệp, công nhân quốc phòng đang làm việc trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân, sỹ quan, hạ sỹ quan, quân nhân chuyện nghiệp đang công tác trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân;
+ Viên chức trong các doanh nghiệp Nhà nước;
+ Cán bộ, công chức cấp xã bao gồm các chức danh quy định tại Điều 2 Nghị định số 114/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn.
- Có đơn dự tuyển, có lý lịch rõ ràng, có đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ.
- Về trình độ: Đạt trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo theo quy định hiện hành tương ứng với ngạch giáo viên dự tuyển. Cụ thể:
+ Có bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm đối với giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học;
+ Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên trung học cơ sở;
+ Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm hoặc có bằng tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên trung học phổ thông.
Trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm kỹ thuật tổng hợp – hướng nghiệp thực hiện như đối với cơ sở giáo dục phổ thông theo cấp học tương ứng.
- Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở