Mức độ 2  Tiếp nhận học sinh người nước ngoài cấp trung học phổ thông

Ký hiệu thủ tục: QCTTS02
Lượt xem: 610
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giáo dục và Đào tạo
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Cơ quan phối hợp (nếu có): Các trường THPT và các trường THCS.
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Quy chế thi - tuyển sinh
Cách thức thực hiện Tại các trường, Sở Giáo dục và Đào tạo.
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết Trong thời gian nghỉ hè
Ðối tượng thực hiện Cá nhân
Kết quả thực hiện Học sinh người nước ngoài được tiếp nhận vào học.
Phí hoặc lệ phí Không
Căn cứ pháp lý Quyết định số 51/2002/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2002 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành “Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông.

- Học sinh người nước ngoài có nhu cầu về nước học bậc trung học phổ thông làm đơn xin học tại các cơ sở giáo dục nơi chuyển đến; có ý kiến tiếp nhận của trường nơi xin đến học nộp về Sở Giáo dục và Đào tạo để xem xét tiếp nhận.

- Nộp hồ sơ về Sở GD&ĐT nơi cần xin chuyển đến và nhận kết quả tại Sở GD&ĐT

- Đơn xin học (tự trình bày) do cha, mẹ hoặc người giám hộ ký;
- Bản tóm tắt lý lịch;
- Bản sao và bản dịch sang Tiếng Việt các giấy chứng nhận cần thiết như: Giấy chứng nhận tốt nghiệp tương đương bằng tốt nghiệp của Việt Nam được quy định tại Luật Giáo dục Việt Nam đối với từng cấp học, bậc học (có công chứng hoặc xác nhận của cơ quan có thẩm quyền của nước đào tạo);
- Học bạ (bản chính);
- Giấy chứng nhận sức khoẻ (do cơ quan y tế có thẩm quyền của nước gửi đào tạo cấp trước khi đến Việt Nam không quá 6 tháng);
- Ảnh cỡ 4cm x 6cm (chụp không quá 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ).

File mẫu:

* Điều kiện văn bằng
Học sinh người nước ngoài có nguyện vọng vào học tại các trường THPT phải có giấy chứng nhận tốt nghiệp tương đương bằng tốt nghiệp của Việt Nam được quy định tại Luật Giáo dục Việt Nam đối với từng cấp học, bậc học.
* Điều kiện sức khoẻ và tuổi
- Điều kiện sức khoẻ
+ Học sinh phải được kiểm tra sức khoẻ khi nhập học.
+Trường hợp mắc các bệnh xã hội, bệnh truyền nhiễm nguy hiểm theo quy định của Bộ Y tế Việt Nam thì được trả ngay về nước.
+ Khi mắc các bệnh thông thường phải điều trị trong vòng 3 tháng, nếu không đủ sức khỏe cũng được trả về nước.
- Điều kiện về tuổi: Học sinh người nước ngoài trong năm xin học tại Việt Nam được gia hạn thêm một tuổi so với tuổi quy định của từng cấp học.
- Học sinh diện được cấp học bổng theo các Hiệp định, thoả thuận giữa nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam với các nước, các tổ chức quốc tế.
- Học sinh diện tự túc hoặc theo hợp đồng đào tạo giữa các cơ sở giáo dục của Việt Nam với các tổ chức, cá nhân nước ngoài.
- Học sinh theo cha, mẹ hoặc người giám hộ làm việc tại Việt Nam.
(Các điều kiện trên được quy định tại Chương IV, Quyết định số 51/2002/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2002 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành “Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông)