Mức độ 2  Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông chuyển từ tỉnh (thành phố) khác về

Ký hiệu thủ tục: QCTTS01
Lượt xem: 605
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giáo dục và đào tạo
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo
- Cơ quan phối hợp (nếu có): Các trường THPT
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Quy chế thi - tuyển sinh
Cách thức thực hiện Tại các trường, Sở Giáo dục và Đào tạo.
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết Việc chuyển trường được thực hiện khi kết thúc học kỳ I của năm học hoặc trong thời gian hè trước khi khai giảng năm học mới. Trường hợp ngoại lệ về thời gian do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo nơi đến xem xét, quyết định.
Ðối tượng thực hiện Cá nhân
Kết quả thực hiện Học sinh được chuyển trường theo nguyện vọng.
Phí hoặc lệ phí Không
Căn cứ pháp lý Quyết định số 51/2002/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2002 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông.

- Học sinh có nhu cầu chuyển trường cần làm đơn xin chuyển trường có xác nhận của trường đang học;

- Nộp hồ sơ về Sở GD&ĐT nơi cần xin chuyển đến để Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra hồ sơ và giới thiệu về trường cần chuyển đến.

- Đơn xin chuyển trường do cha mẹ hoặc người giám hộ ký xác nhận (cá nhân tự viết);
- Học bạ (bản chính);
- Bằng tốt nghiệp cấp học dưới (bản công chứng);
- Bản sao giấy khai sinh;
- Giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp đầu cấp THPT quy định cụ thể loại hình trường được tuyển (công lập hoặc ngoài công lập);
- Giấy giới thiệu chuyển trường do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cấp nơi đi cấp;
- Các giấy tờ hợp lệ để được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích trong học tập, thi tuyển sinh, thi tốt nghiệp (nếu có);
- Hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận tạm trú dài hạn hoặc quyết định điều động công tác của cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ tại nơi sẽ chuyển đến;
- Giấy xác nhận của chính quyền địa phương nơi học sinh cư trú đối với những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về gia đình.

File mẫu:

Không