Mức độ 3  Bổ nhiệm ngạch công chức,viên chức

Ký hiệu thủ tục: HTGD&ĐT01
Lượt xem: 752
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở GD&ĐT
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo
- Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Nội vụ
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Hệ thống Giáo dục & Đào tạo thuộc hệ thống Giáo dục Quốc Dân và cơ sở GD khác
Cách thức thực hiện Tại Sở Giáo dục và Đào tạo.
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết - Đợt 1: Các ngày làm việc trong tuần trong của tháng 6 hàng năm
- Đợt 2: Các ngày làm việc trong tuần trong của tháng 12 hàng năm
Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện Quyết định hành chính (Bổ nhiệm ngạch công chức, viên chức).
Phí hoặc lệ phí Không
Căn cứ pháp lý - Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan sự nghiệp của Nhà nước;
- Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan Nhà nước;
- Thông tư số 10/2004/TT-BNV ngày 19 tháng 02 năm 2004 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 116/2006/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan sự nghiệp của Nhà nước;
- Thông tư số 09/2004/TT-BNV ngày 19 tháng 02 năm 2004 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 117/2006/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan Nhà nước;
- Quyết định số 62/2007/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 10 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy định về nội dung và hình thức tuyển dụng giáo viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông công lập và trung tâm giáo dục thường xuyên;
- Quyết định số 2460/2004/QĐ-UB ngày 05 tháng 10 năm 2004 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc quy định phân cấp công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức.

- Đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm ngạch chính thức công chức, viên chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính của Sở;

- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm chuyển hồ sơ đến phòng Tổ chức cán bộ để báo cáo lãnh đạo Sở;

- Đơn vị đến nhận kết quả theo giấy hẹn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính của Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Đơn xin bổ nhiệm ngạch công chức, viên chức (cá nhân tự trình bày);
- Bản sao Bằng tốt nghiệp chuyện môn đã được đào tạo (công chứng);
- Bản sao Giấy khai sinh;
- Giấy chứng nhận sức khoẻ do Bệnh viên huyện, thị hoặc Hội đồng giám định y khoa tỉnh cấp;
- Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan chủ quản;
- Bản tự thuật công tác có xác nhận của cơ quan trực tiếp quản lý;
- 03 giáo án và 03 phiếu đánh giá của 03 tiết dạy đối với ngạch viên chức giáo viên (các ngạch khác không áp dụng điểm này);
- Biên bản xét đề nghị bổ nhiệm ngạch của Hội đồng đơn vị trực tiếp quản lý;
- Công văn đề nghị bổ nhiệm ngạch và danh sách trích ngang của đơn vị trực tiếp quản lý.

File mẫu:

Không