Tìm thấy 118 thủ tục

Mức độ 4
Thủ tục cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản
Mức độ 3
Thủ tục cấp lại Thẻ đấu giá viên
Mức độ 3
Thủ tục cấp Thẻ đấu giá viên
Mức độ 4
Thủ tục đăng ký hoạt động của Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản
Mức độ 4
Thủ tục đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản
Mức độ 4
Thủ tục đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá tài sản
Mức độ 4
Thủ tục phê duyệt đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến
Mức độ 4
Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản
Mức độ 4
Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp tỉnh)
Mức độ 4
Phục hồi danh dự (cấp tỉnh)
Mức độ 4
Xác định cơ quan giải quyết bồi thường
Mức độ 4
Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc
Mức độ 3
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
Mức độ 3
Cấp lại Thẻ công chứng viên
Mức độ 4
Chấm dứt tập sự hành nghề công chứng
Loading...