Tìm thấy 41 thủ tục

Mức độ 2
Tiếp nhận lưu học sinh nước ngoài diện học bổng khác và tự túc vào học tại Việt Nam
Mức độ 2
Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học
Mức độ 2
Cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục mầm non
Mức độ 2
Cấp phép hoạt động Giáo dục kỹ năng sống và hoạt động Giáo dục ngoài giờ chính khóa
Mức độ 2
Xác nhận hoạt động Giáo dục kỹ năng sống và hoạt động Giáo dục ngoài giờ chính khóa
Mức độ 2
Thành lập và công nhận hội đồng quản trị trường đại học tư thục
Mức độ 2
Thành lập và công nhận hội đồng quản trị trường đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận
Mức độ 2
Thành lập và công nhận hội đồng quản trị trường cao đẳng tư thục
Mức độ 2
Công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
Mức độ 2
Cho phép trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động giáo dục
Mức độ 2
Đề nghị phê duyệt dạy học bằng tiếng nước ngoài
Loading...