Tìm thấy 41 thủ tục

Mức độ 3
Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép dạy thêm học thêm cấp THPT
Mức độ 2
Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông
Mức độ 2
Sáp nhập, chia, tách trung tâm trung tâm ngoại ngữ, tin học
Mức độ 2
Giải thể trung tâm trung tâm ngoại ngữ, tin học (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học)
Mức độ 2
Công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia
Mức độ 2
Công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi đối với cấp huyện
Mức độ 2
Công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia
Mức độ 2
Công nhận trường THCS đạt chuẩn quốc gia
Mức độ 2
Công nhận trường THPT đạt chuẩn quốc gia
Mức độ 2
Công nhận trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia
Mức độ 2
Chuyển trường đối với học sinh THPT
Mức độ 2
Xin học lại trường khác đối với học sinh THPT
Mức độ 2
Cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục tiểu học
Mức độ 2
Cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục trung học
Mức độ 2
Cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục đối với trung tâm giáo dục thường xuyên
Loading...