Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 4 Công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở nước ngoài cấp

Cơ quan giải quyết Sở Giáo dục và Đào tạo
Lĩnh vực Hệ thống văn bằng, chứng chỉ

Loading...