Tìm thấy 8 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 4
1
Cấp Giấy phép bán lẻ rượu
Mức độ 4
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công thương
Mức độ 4
2
Cấp lại Cấp Giấy phép bán lẻ rượu
Mức độ 4
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công thương
Mức độ 4
3
Cấp sửa đổi, bổ sung Cấp Giấy phép bán lẻ rượu
Mức độ 4
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công thương
Mức độ 4
4
Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người
Mức độ 4
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Giáo dục & Đào tạo
Mức độ 4
5
Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cở sở ở xã, thôn đặc biệt khó khăn.
Mức độ 4
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Giáo dục & Đào tạo
Mức độ 4
6
Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở
Mức độ 4
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Giáo dục & Đào tạo
Mức độ 4
7
Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã nhưng trong địa bàn một thành phố thuộc tỉnh của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc
Mức độ 4
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Nội vụ
Mức độ 4
8
Thủ tục đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện
Mức độ 4
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Nội vụ