Tìm thấy 783 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 3
1
Thủ tục Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)
Mức độ 3
Sở khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng
An toàn bức xạ
Mức độ 3
2
Thủ tục Cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách an toàn tại cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế
Mức độ 3
Sở khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng
An toàn bức xạ
Mức độ 3
3
Thủ tục Khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế
Mức độ 3
Sở khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng
An toàn bức xạ
Mức độ 3
4
Cho phép họp báo (trong nước)
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Báo chí
Mức độ 3
5
Thủ tục cho phép họp báo (nước ngoài)
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Báo chí
Mức độ 3
6
Thủ tục trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Báo chí
Mức độ 3
7
Cấp lại giấy phép bưu chính bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Bưu chính
Mức độ 3
8
Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Bưu chính
Mức độ 3
9
Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Bưu chính
Mức độ 3
10
Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Bưu chính
Mức độ 3
11
Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật đối với các lô vật thể vận chuyển từ vùng nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật
Mức độ 3
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Bảo vệ Thực vật
Mức độ 3
12
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật
Mức độ 3
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Bảo vệ Thực vật
Mức độ 3
13
Cấp Giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật
Mức độ 3
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Bảo vệ Thực vật
Mức độ 3
14
Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật
Mức độ 3
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Bảo vệ Thực vật
Mức độ 3
15
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật
Mức độ 3
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Bảo vệ Thực vật