Tìm thấy 926 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 3
1
Thủ tục Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)
Mức độ 3
Sở khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng
An toàn bức xạ
Mức độ 3
2
Thủ tục Cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách an toàn tại cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế
Mức độ 3
Sở khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng
An toàn bức xạ
Mức độ 3
3
Thủ tục Khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế
Mức độ 3
Sở khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng
An toàn bức xạ
Mức độ 3
4
Báo cáo công tác An toàn, vệ sinh lao động.
Mức độ 3
Sở Lao động, Thương Binh và Xã hội
An toàn, vệ sinh lao động
Mức độ 3
5
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
Mức độ 3
Sở Lao động, Thương Binh và Xã hội
An toàn, vệ sinh lao động
Mức độ 3
6
Gửi biên bản điều tra tai nạn lao động và biên bản cuộc họp công bố biên bản điều tra tai nạn lao động đến Thanh tra Sở LĐTBXH, Cơ quan bảo hiểm thuộc tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương và cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp của Cơ sở (nếu có).
Mức độ 3
Sở Lao động, Thương Binh và Xã hội
An toàn, vệ sinh lao động
Mức độ 3
7
Gửi báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động
Mức độ 3
Sở Lao động, Thương Binh và Xã hội
An toàn, vệ sinh lao động
Mức độ 3
8
Khai báo các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động (thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội).
Mức độ 3
Sở Lao động, Thương Binh và Xã hội
An toàn, vệ sinh lao động
Mức độ 3
9
Thông báo việc tổ chức làm thêm từ 200 giờ đến 300 giờ trong một năm.
Mức độ 3
Sở Lao động, Thương Binh và Xã hội
An toàn, vệ sinh lao động
Mức độ 3
10
Thông báo về việc tuyển dụng lần đầu người dưới 15 tuổi vào làm việc.
Mức độ 3
Sở Lao động, Thương Binh và Xã hội
An toàn, vệ sinh lao động
Mức độ 3
11
Thẩm định chương trình huấn luyện chi tiết về an toàn lao động, vệ sinh lao động của Cơ sở.
Mức độ 3
Sở Lao động, Thương Binh và Xã hội
An toàn, vệ sinh lao động
Mức độ 3
12
Đăng ký công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa (nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội).
Mức độ 3
Sở Lao động, Thương Binh và Xã hội
An toàn, vệ sinh lao động
Mức độ 3
13
Cho phép họp báo (trong nước)
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Báo chí
Mức độ 3
14
Thủ tục cho phép họp báo (nước ngoài)
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Báo chí
Mức độ 3
15
Thủ tục cho phép thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí.
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Báo chí