Loading...

STT Ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu Tải về
1 1163/QĐ-UBND 31/08/2019 Quyết định Quyết định về việc phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng
2 1041/QĐ-UBND 16/08/2019 Quyết định Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Cao Bằng
3 1260/QĐ-UBND 16/08/2019 Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Cao Bằng
4 1223/QĐ-UBND 07/08/2019 Quyết định Quyết định Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong một số lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cao Bằng
5 1209/QĐ-UBND 07/08/2019 Quyết định Quyết định Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Cao Bằng
6 1222/QĐ-UBND 07/08/2019 Nghị quyết Quyết định Phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng
7 1090/QĐ-UBND 18/07/2019 Quyết định Quyết định Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng
8 934/QĐ-UBND 28/06/2019 Quyết định Quyết định Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cao Bằng
9 933/QĐ-UBND 28/06/2019 Quyết định Quyết định Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, lĩnh vực thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã và hợp tác xã thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư Cao Bằng
10 907/QĐ-UBND 27/06/2019 Quyết định Quyết định Phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Cao Bằng
11 909/QĐ-UBND 27/06/2019 Quyết định Quyết định Phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng