CƠ QUAN THỰC HIỆN


Tìm thấy 778 thủ tục
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ quan Lĩnh vực
1 Mức độ 3 Thủ tục Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế) Sở khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng An toàn bức xạ
2 Mức độ 3 Thủ tục Cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách an toàn tại cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế Sở khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng An toàn bức xạ
3 Mức độ 3 Thủ tục Khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế Sở khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng An toàn bức xạ
4 Mức độ 3 Cho phép họp báo (trong nước) Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí
5 Mức độ 3 Thủ tục cho phép họp báo (nước ngoài) Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí
6 Mức độ 3 Thủ tục trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí
7 Mức độ 3 Cấp lại Giấy phép bưu chính khi hết hạn Sở Thông tin và Truyền thông Bưu chính
8 Mức độ 3 Cấp lại giấy phép bưu chính bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được Sở Thông tin và Truyền thông Bưu chính
9 Mức độ 3 Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được Sở Thông tin và Truyền thông Bưu chính
10 Mức độ 3 Sửa đổi, bổ sung Giấy phép bưu chính Sở Thông tin và Truyền thông Bưu chính
11 Mức độ 3 Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật đối với các lô vật thể vận chuyển từ vùng nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bảo vệ thực vật
12 Mức độ 3 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bảo vệ thực vật
13 Mức độ 3 Cấp Giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bảo vệ thực vật
14 Mức độ 3 Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật (thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bảo vệ thực vật
15 Mức độ 3 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bảo vệ thực vật