Thông tin liên hệ trực tiếp tới cơ quan


Logo Sở Nội Vụ Cao Bằng Sở Nội Vụ Cao Bằng

 • Điện thoại: 026.3852422
 • Email: sonoivu@caobang.gov.vn
 • Địa chỉ cơ quan: Số 34 phố Đàm Quang Trung TP Cao Bằng

Logo Sở Y tế Cao Bằng Sở Y tế Cao Bằng

 • Điện thoại: 026.3852272
 • Fax: 0263.853208
 • Địa chỉ cơ quan: 31 Phố Hiến Giang - TP Cao Bằng

Logo Sở Công Thương Cao Bằng Sở Công Thương Cao Bằng

 • Điện thoại: 02063852404
 • Địa chỉ cơ quan: 066 Đường Hoàng Đình Giong - TP Cao Bằng

Logo Sở Tư Pháp Cao Bằng Sở Tư Pháp Cao Bằng

 • Điện thoại: 02063852443
 • Fax: 02063859106
 • Địa chỉ cơ quan: Đường Bế Văn Đàn - Hợp Giang - TP Cao Bằng
 • Website: http://sotuphap.caobang.gov.vn

Logo Sở Xây Dựng Cao Bằng Sở Xây Dựng Cao Bằng

 • Điện thoại: 02063.852192
 • Địa chỉ cơ quan: 023 Phố Bế Văn Đàn - P.Hợp Giang - TP Cao Bằng

Logo Sở khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng Sở khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng

 • Điện thoại: 02063852421
 • Địa chỉ cơ quan: Phố Vườn Cam, phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng

Logo UBND Thành Phố Cao Bằng UBND Thành Phố Cao Bằng

 • Điện thoại: 02063881998

Logo UBND Huyện Trùng Khánh UBND Huyện Trùng Khánh

 • Điện thoại: 0263.826202
 • Địa chỉ cơ quan: Tổ 6, Thị Trấn Trùng Khánh - Cao Bằng

Logo UBND Huyện Bảo Lạc UBND Huyện Bảo Lạc

 • Điện thoại: 0263.870212
 • Fax: 0263.870358
 • Địa chỉ cơ quan: Tổ dân phố 2 - Thị Trấn Bảo Lạc - huyện Bảo Lạc - Tỉnh Cao Bằng

Logo UBND Huyện Phục Hòa UBND Huyện Phục Hòa

 • Điện thoại: 0263.506366
 • Fax: 0263.822943
 • Địa chỉ cơ quan: Thị trấn Hòa Thuận, huyện Phục Hòa, Tỉnh Cao Bằng

Logo UBND Huyện Trà Lĩnh UBND Huyện Trà Lĩnh

 • Điện thoại: 0263.880112
 • Fax: 0263.880219
 • Địa chỉ cơ quan: Tổ dân phố 1 - Thị trấn Hùng Quốc - Huyện Trà Lĩnh, Tỉnh Cao Bằng