CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 50 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 2.002288.000.00.00.H14 Cấp phù hiệu xe ô tô kinh doanh vận tải (kinh doanh vận tải hành khách: bằng xe ô tô theo tuyến cố định, bằng xe buýt theo tuyến cố định, bằng xe taxi, xe hợp đồng; kinh doanh vận tải hàng hóa: bằng công-ten-nơ, xe ô tô đầu kéo kéo rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc, xe ô tô tải kinh doanh vận tải hàng hóa thông thường và xe taxi tải) Đường bộ
2 1.002426.000.00.00.H14 Cấp Giấy phép vận tải cho xe công vụ Đường bộ
3 1.002809.000.00.00.H14 Đổi Giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp Đường bộ
4 2.001919.000.00.00.H14 Cấp giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ, đường bộ cao tốc đang khai thác Đường bộ
5 1.002804.000.00.00.H14 Đổi Giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp Đường bộ
6 1.002801.000.00.00.H14 Đổi giấy phép lái xe do ngành Công an cấp Đường bộ
7 1.002796.000.00.00.H14 Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp Đường bộ
8 1.002793.000.00.00.H14 Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp cho khách du lịch nước ngoài lái xe vào Việt Nam Đường bộ
9 1.000703.000.00.00.H14 Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô Đường bộ
10 2.001034.000.00.00.H14 Cấp Giấy phép vận tải loại A, E; loại B, C, F, G lần đầu trong năm Đường bộ
11 2.001963.000.00.00.H14 Chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ, đường bộ cao tốc đang khai thác thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải Đường bộ
12 2.002286.000.00.00.H14 Cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô khi có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy phép kinh doanh hoặc Giấy phép kinh doanh bị thu hồi, bị tước quyền sử dụng Đường bộ
13 2.002287.000.00.00.H14 Cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với trường hợp Giấy phép kinh doanh bị mất, bị hỏng Đường bộ
14 2.002289.000.00.00.H14 Cấp lại phù hiệu xe ô tô kinh doanh vận tải (kinh doanh vận tải hành khách: bằng xe ô tô theo tuyến cố định, bằng xe buýt theo tuyến cố định, bằng xe taxi, xe hợp đồng; kinh doanh vận tải hàng hóa: bằng công-ten-nơ, xe ô tô đầu kéo kéo rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc, xe ô tô tải kinh doanh vận tải hàng hóa thông thường và xe taxi tải) Đường bộ
15 1.001826.000.00.00.H14 Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng Đường bộ