Hồ sơ đã có kết quả

    Đang tải danh sách...

GIỚI THIỆU

Logo DVC

“Dịch vụ hành chính công - một cửa điện tử” được xây dựng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân tổ chức có nhu cầu giải quyết các thủ tục hành chính một cách nhanh chóng tại một địa chỉ truy cập duy nhất. Cung cấp thông tin một cách tự động và trực tuyến về tình trạng giải quyết hồ sơ, cấp phép. Người dân có thể thông qua mạng internet kiểm tra, giám sát về tình trạng giải quyết hồ sơ. Hệ thống cung cấp một nền tảng ứng dụng để từng bước cho phép các cơ quan hành chính nhà nước phối hợp giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng một cách xuyên suốt, nhất quán theo tinh thần “một cửa liên thông”.

Hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến

Dịch vụ hành chính công các mức độ

Quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến

TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ NĂM 2019

71.39%
 Đúng hạn
ĐÃ TIẾP NHẬN
15265
HỒ SƠ

ĐÃ GIẢI QUYẾT
10898
HỒ SƠ

THÁNG 05/2019

Số lượt truy cập

  • Đang truy cập: 12
  • Hôm nay: 0
  • Tất cả: 0