Tình hình xử lý hồ sơ
Hồ sơ tiếp nhận
82.987
hồ sơ
Hồ sơ đã giải quyết
81.361
hồ sơ

thời gian cập nhật số liệu: 15/09/2019 14:53:29

DANH SÁCH HỒ SƠ ĐÃ GIẢI QUYẾT
  Đang tải danh sách...
THỐNG KÊ THEO CƠ QUAN NĂM 2019

thời gian cập nhật số liệu: 15/09/2019 14:53:29

Số lượt truy cập
187311
Đang online: 7
Hôm qua: 1994
Tháng trước: 59421
Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
 • Đã tiếp nhận 3.902 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 3.605 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 3.445 hồ sơ
 • Quá hạn 160 hồ sơ
 • Tháng
  9/2019
  95,6% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 7.126 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 6.874 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 6.686 hồ sơ
 • Quá hạn 188 hồ sơ
 • Tháng
  8/2019
  97,3% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 6.913 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 6.733 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 6.398 hồ sơ
 • Quá hạn 335 hồ sơ
 • Tháng
  7/2019
  95,0% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 5.260 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 4.768 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 4.672 hồ sơ
 • Quá hạn 96 hồ sơ
 • Tháng
  6/2019
  98,0% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 4.951 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 4.585 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 4.464 hồ sơ
 • Quá hạn 121 hồ sơ
 • Tháng
  5/2019
  97,4% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 3.583 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 3.508 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 3.417 hồ sơ
 • Quá hạn 91 hồ sơ
 • Tháng
  4/2019
  97,4% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 3.337 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 3.036 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 2.920 hồ sơ
 • Quá hạn 116 hồ sơ
 • Tháng
  3/2019
  96,2% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 1.510 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 1.471 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 1.382 hồ sơ
 • Quá hạn 89 hồ sơ
 • Tháng
  2/2019
  93,9% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 3.585 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 3.739 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 3.582 hồ sơ
 • Quá hạn 157 hồ sơ
 • Tháng
  1/2019
  95,8% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 3.328 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 3.107 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 2.945 hồ sơ
 • Quá hạn 162 hồ sơ
 • Tháng
  12/2018
  94,8% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 3.448 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 3.364 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 3.225 hồ sơ
 • Quá hạn 139 hồ sơ
 • Tháng
  11/2018
  95,9% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 3.459 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 2.937 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 2.860 hồ sơ
 • Quá hạn 77 hồ sơ
 • Tháng
  10/2018
  97,4% đúng hạn
Giới thiệu

PHÍ DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT HỒ SƠ QUA DỊCH VỤ BƯU ĐIỆN

Phí bưu điện

Cổng dịch vụ công trực tuyến

Là nơi thực hiện chức năng "Một cửa điện tử" cho phép tiếp nhận, xử lý, chuyển trả kết quả cũng như tra cứu về tình trạng xử lý hồ sơ Thủ tục hành chính các cơ quan nhà nước Tỉnh thành

Dịch vụ công trực tuyến

Là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1

Là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

Quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến
1
Đăng ký/Đăng nhập
2
Lựa chọn DVC
3
Nộp hồ sơ trực tuyến
4
Theo dõi kết quả
5
Nhận kết quả
Hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến